lördag 7 november 2015

Johan Westerholm (s) om den rödgröna röran

"Miljöpartiet ser inga skäl att sända ut signaler att Sverige slagit i kapacitetstaket samtidigt som såväl Morgan Johansson, migrationsminister, Magdalena Andersson, finansminister, samt Margot Wallström använder sig av samma retoriska modeller som Sverigedemokraterna i ett alltmer panikartat tonläge. Skillnaden idag från manifestationen på Medborgarplatsen i slutet på augusti och Morgan Johanssons försäkringar att det inte fanns något tak den 4 oktober kunde inte vara större."

"Den socialdemokratiska partiledningen har sedan ett år tillbaka satt i system att förolämpa våra nordiska grannar vilket dessa idag inte på något sätt har för avsikt att ha en förlåtande attityd till"

"Morgan Johansson har konsekvent, tillsammans med miljöpartiets Maria Ferm, sorterat bort de varningssignaler som kommit från Polisen och Migrationsverket. Ett underlag från i mars varnade explicit för den situation vi står inför. Underlaget togs bort från beredningsarbetet av Maria Ferm personligen då det inte rimmade med miljöpartiets ideologiska bild av situationen.
Det finns goda skäl att ifrågasätta om Morgan Johansson nu är rätt man att reda ut dagens akuta situation. Han har en historia av total förnekelse av saklig information och någon i hans stab, eller han själv, måste ha fört Magdalena Andersson totalt bakom ljuset. Den budgetproposition hon lade är idag helt inaktuell. Det är ingen hemlighet längre att till och med UNHCR såg detta komma redan i augusti i år. Då började rörelserna i de stora flyktinglägrena i Iraq, Syrien och Jordanien. Och de flesta kommunicerade att de hade Tyskland eller Sverige som slutdestination."

 http://ledarsidorna.se/2015/11/plotsligt-hander-det/