lördag 21 november 2015

Sverige krackelerar, något viktigt har gått sönder

"Socialdemokraternas partiledning diskuterar att försätta Sverige i ett slags kristillstånd – till följd av det utökade terrorhotet och flyktingkrisen."

"10 000 asylsökande i veckan är ohållbart. Vi måste genomföra rejäla åtgärder som får snabb effekt om inte medborgarna ska tappa tron på samhället. Samtidigt vet vi att alla åtgärder riskerar vårt regeringsunderlag eftersom Miljöpartiet blockerar varje åtstramning, säger en socialdemokrat."


Anna Dahlberg (Expressen) skriver "I en månads tid har regeringen förklarat att dagens nivå på runt 10 000 asylsökande i veckan är ohållbar och riskerar att leda till systemkollaps. Ändå händer nästan ingenting. Det är lika häpnadsväckande som oförsvarligt. Stefan Löfven sätter Sveriges framtid på spel."

Det vi har är en regeringskris herr Löfven.  En handlingsförlamad rödgrön röra som under ett år vid makten orsakat skador på det svenska samhället som är oreparerbara. 

Du skulle gjort det du utlovade för ca 1 år sedan, nämligen utlyst nyval alternativt avgått och lämnat plats för en alliansregering. Men i sedvanlig socialdemokratisk tradition valde du makt till varje pris, makt till partiet oavsett vilka effekter det skulle få på det svenska samhället och dess välfärdssystem. Exakt samma hjärnskadade tänkande som styr ditt partis agerande dag för dag, makten till varje pris !

Du Stefan Löfven är direkt ansvarig för den situation vi nu befinner oss i.
Du Stefan Löfven är direkt ansvarig för de skador du åsamkat det svenska välfärdssystemet och som under oöverskådlig tid kommer att fortsätta ge allt större stora negativa effekter på detsamma.
AVGÅ GENAST LÖFVEN OCH UTLYS NYVAL !