fredag 30 juni 2017

Anders Forss i Umeå

Han skriver nu på sin blogg till mig att "Det är din uppfattning att jag inte visste vad en median är – I slutändan visade det sig dock att det är du som inte förstår vad en median är och hur en korrekt sådan beräknas."

http://blogg.vk.se/andersforss/2017/06/22/folkrorelsesamhallet-var-mycket-mer-harmoniskt-an-dagens-civilsamhalle/

Detta från en notorisk lögnare som om median påstått:

1."Medianlön beroende på hur man beräknar den kan innebära att väsentligt fler än hälften ligger under den."
2. Det är en ”mycket komplex matematisk formel” för att beräkna median

Han påstår att t.ex SCB medvetet publicerar felaktig statistik och inte kan räkna...

Denne notoriske lögnare som i sitt tidigare liv ägnat sig åt att hjälpa skatteflyktingar att gömma pengar utomlands försöker nu att få en politisk position för att kunna få en betydligt bättre lön än den han har som busschaufför. Han tvingades flytta hem till Sverige efter den stora finansiella kraschen då det blev för dyrt att hålla 3 barn i privatskolor i Malaysia och kundunderlaget för hans minst sagt dubiösa verksamhet rasade ihop ( http://www.jukana.com )

Anders Forss mål för Sverige är att vi ska bli 30 miljoner invånare till år 2050 för att vi ska "fördela mänskligheten geografiskt bättre" ...detta är bara en av dennes rent ut sagt idiotiska ideer. När man frågar om hur vi ska hantera infrastruktur, skola, vård, omsorg, arbete och bostad åt alla dessa svävar han på målet. 20 miljoner mer människor på 30 år, det får migrationsvågen 2015 (163000) att te sig som en obetydlig krusning på ytan...