söndag 4 juni 2017

(S)mutsig byk

ledarsidorna.se skriver om en ny intressant ny bok om den svenska biståndskulturen under 60-talet och framåt i socialdemokratisk regi ... vilken smutsig byk !

"Det svenska stödet till befrielserörelser i Afrika inleddes på 1960-talet och pågick i flera decennier. Totalt överfördes många miljarder kronor, ofta i hemlighet utan att vare sig riksdag eller skattebetalare visste om det. Förre statsministern Ingvar Carlsson berättar i boken ”I tyst samförstånd” av journalisten och författaren Bengt G Nilsson att han och regeringen medvetet valde att inte känna till detaljer i den hemliga verksamheten. Stödet hanterades till stor del av tjänstemän på Sida och UD av vilka många hade uttalade vänstersympatier. Pengarna gick till rörelser som hade en privilegierad ställning hos Sovjetunionen.

Bengt G Nilsson beskriver i boken hur svenska skattebetalare under decennier slussat miljarder till regimer och aktörer som fört krig och förtryckt befolkningen på den Afrikanska kontinenten. "

https://ledarsidorna.se/2017/06/i-tyst-samforstand-en-dagsaktuell-studie-av-svensk-bistandskultur/