lördag 17 juni 2017

Granskning av Muslimska Brödraskapet ledde till "jobbiga reaktioner", MSB blev rädda ...

"När Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB,  granskade Muslimska brödraskapet utsattes myndigheten för en påverkanskampanj. Det är en obehaglig historia som rullas upp i det senaste numret av tidskriften Fokus.

MSB Generaldirektör lät förstå att de efterföljande reaktionerna blev ”för jobbiga” att hantera.
MSB. En av de myndigheter som förväntas stå emot angrepp på vår civilförsvarsförmåga vek sig efter en massiv påverkanskampanj med inslag av regelrätta trakasserier. Även justitiedepartementet utsattes för stark press och det kan inte uteslutas att såväl justitieminister Morgan Johanssons och inrikesminister Anders Ygemans politiska staber satt politisk press på en generaldirektör. Om så skett bör granskning ske av Konstitutionsutskottet. Ygeman har nu en tradition att få anmärkningar på sig av KU för sitt sätt att leda sitt departement."

https://ledarsidorna.se/2017/06/msb-backar-ur-i-vems-intresse/
https://www.fokus.se/2017/06/nerringd-jo-anmald-och-mejlbombad/

Ännu en skrämmande inblick i det nya Sverige