onsdag 17 juni 2015

Fia(s)koregeringen

"Regeringens ekonomiska politik kommer att minska antalet sysselsatta i Sverige med 15 000-20 000 personer, drygt 0,3 procent, enligt statens egen myndighet Konjunkturinstitutet (KI)."

http://www.di.se/artiklar/2015/6/17/ki-farre-sysselsatta-med-s-politik/

Rädda välfärden! Sverige behöver bli av med den här rödgröna röran !