lördag 6 juni 2015

Ingen ursäkt att hämta från mig

Socialisten Somar Al Naher brukar inte vara så noga med fakta, inget förvånande för någon som skriver i Aftonbladet direkt.

Inte det minsta ödmjuk och tacksam

I sin senaste ledare hos Aftonbladet skriver hon att hon inte ser anledning att fira sitt medborgarskap och nationaldagen. istället skulle hon vilja ha en ursäkt från det svenska samhället för den process som hon genomgick för att få bli medborgare.

hon skriver vidare "Du klarade eldprovet och helvetesprocessen och förnedringen som asylprocessen många gånger innebär, som den gången när du tvingades röntga tänderna för att bli åldersbedömd. Grattis du blev inte tillbakaskickad till den plats du flytt ifrån."

"Att söka asyl var allt annat än en dans på rosor. Ska det uppmärksammas kanske en ursäkt hade suttit bättre än en ceremoni."

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/somaralnaher/article20914728.ab

Något gick uppenbarligen fel i hanteringen av hennes ärende eftersom hon fick uppehållstillstånd och senare medborgarskap.

Andra kommentarer:

http://blogg.gp.se/ledarbloggen/2015/06/05/nej-sverige-ska-inte-bocka-och-buga-och-be-om-ursakt/
"Här är vi vittne till en milsvid skillnad mellan de som med kärlek omfamnat sina nya hemländer och de som aldrig kan bli nöjda. Är ett land bara fritt från skuld om det villkorslöst har öppna gränser?"

"Somar Al-Naher ger uttryck för en tidstypisk kultur av berättigande, fylld av krav, fullkomligt i avsaknad av perspektiv eller ödmjukhet. Man kan alltid glädjas av att hon befinner sig i minoritet bland alla dem som gjort Sverige till sitt nya hem under de senaste decennierna."

http://detgodasamhallet.com/2015/06/06/frackheten-har-visst-ingen-grans/