lördag 13 juni 2015

Sverige, vårt älskade land...

Ja det är titeln på socialisten Roger Jönssons senaste blogg.

http://rogerjonssons.blogspot.se/2015/06/sverige-vart-alskade-land.html

Hans analys av läget är som vanligt helt skevt.

Min kommentar :

Håller helt med signaturen kenneth ovan rörande avskaffandet av en av den gamla svenska diktaturens vidriga rester som lever kvar i vårt land.

Avskaffa monarkin NU ! Visa lite ryggrad i regeringen !

Vad gäller pensionärernas skatter är det utmärkt att de sänks även om det som görs av de rödgröna är småpengar i sammanhanget som tyvärr snabbt äts upp av andra höjningar. Alliansen sänkte pensionärernas skatter flera gånger...

Pensionärernas skatter bör sänkas betydligt mer (höj grundavdraget rejält) , men tyvärr drar ju samhället på sig allt större kostnader för det onämnbara, kostnader på tiotals miljarder extra varje år. Kostnader som ackumulerade nu ligger på 100 talet miljarder per år i
faktiska kostnader, inte undra på att resurserna då inte finns till de gamla.

Däremot ska vi inte glömma att pensionärer slipper betala den allmänna löneavgiften på ca 10%, en statlig skatt som de som arbetar betalar.
Att påstå att en pensionär betalar mer i skatt än motsvarande arbetare är därmed missledande. Det vet Roger Jönsson mycket väl.