fredag 5 juni 2015

Media ljuger (som om det vore en nyhet)

Nu senast var det SVT's tur att försöka intetgöra Sveriges extrema immigrationsproblem i en dimma av lögner där man basunerar ut att aldrig förr har immigrationen inneburit att Sverige fått ta emot så många högutbildade individer.

Sanningen är ju tyvärr att vi har en extremt hög immigration av mycket lågt utbildade i tider av massarbetslöshet, bostadsbrist etc. Hela det svenska samhället håller på att kraschlanda p.g.a. de problem som vi har där det välfärdssystem vi haft får allt större hål pga de extrema kostnader dagens immigrationspolitik innebär.

http://www.di.se/artiklar/2015/6/4/ledare-granska-myten-om-flyktingars-hoga-utbildningar/
"I onsdags rapporterade SVT om att det strömmar in högutbildade flyktingar till Sverige - läkare, civilingenjörer och ekonomer. Universitets- och högskolerådet, UHR, som validerar utländska examina har sett en 55-procentig ökning under 2014.
Problemet är att det inte alls bara handlar om flyktingar. Bland de 5.398 validerade examina finns det svenska studenter som studerat utomlands och personer som flyttat hit från exempelvis andra EU-länder för att arbeta eller studera.

Ändå sprids nyheten att mer än var tredje syrisk flykting har en högre utbildning och att syrierna skulle vara mer utbildade än svenskar. Detta stämmer inte. SCB:s rapport "Utbildningsbakgrund bland utrikes födda" " redovisar dem som kom till Sverige 2009-2013. Enligt den har 10 procent av syrierna en eftergymnasial utbildning på mer än tre år och 22 procent har en utbildning kortare än tre år.

Här måste man vara noggrann med orden. För "eftergymnasial utbildning" är inte samma sak som högskoleutbildning. Statsminister Stefan Löfven har till exempel eftergymnasial utbildning - en ettårig svetsarutbildning samt 1,5 år på socialhögskolan. Men han är inte högutbildad. Av sverigefödda har däremot 25 procent minst en treårig eftergymnasial utbildning.
Flyktingar som har upp till tre års eftergymnasial utbildning kan alltså ha gått en enda kurs på universitet eller en ettårig praktisk utbildning, som svetsare. Dessa personer är inte högskoleutbildade.

Anledningen till varför detta är viktigt att reda ut är att vi inte kan basera vårt mottagande av upp till 100.000 människor per år, varav syrier är en stor grupp, på fel fakta. Att sprida myter om att det är horder med läkare och civilingenjörer som kommer hit hjälper inte majoriteten av flyktingarna.
De är nämligen till 80-90 procent inte högutbildade och 34-58 procent har bara förgymnasial utbildning, beroende på ursprungsland. Dem hjälper vi inte med validering av högskoleexamen utan de behöver utbildning eller snabbt komma ut i arbetslivet på enkla jobb. Använder vi fel politiska verktyg för integrationen kommer vi att få fel resultat i slutändan. Så enkelt är det.
Ingen tjänar på att vi låtsas som om verkligheten är någon annan än den är. Allra minst de som kommer hit."