fredag 19 juni 2015

Socialistisk dynga

Dyngan sprids av t.ex Aftonbladets ledarredaktion, nu senast av Daniel Swedin under rubriken "Åren med hästskit gjorde oss fattiga".

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article20995387.ab

Han nämner att BNP inte vuxit nämnvärt i Sverige, hmmm... hur ser det då ut i Europa under denna tid när hela finanshavet stormat och länder likt dominobrickor höll på att falla ner i finansiell härdsmälta ... om man jämför de flesta ekonomiska faktorer så vet vi ju att Sverige klarat sig oerhört mycket bättre än andra i EU...

Swedin ondgör sig sedan över att skattesänkningar på arbete genomfördes av alliansen (de för socialister så förhatliga jobbskatteavdragen), en skattereform som ledde till att de som arbetar fick en rejäl förbättring av sin privatekonomi.

Den som heltidsarbetar med en normal genomsnittlig lön har nu ca 2000:- mer i plånboken varje månad. För ett par heltidsarbetande alltså ca 4000:- mer.

Swedin skriver "Det som styrt den ekonomiska politiken i åratal är en idé om att ensidigt satsa på de rikaste och på eliten. Ibland kallas det hästskitsteoremet."

Blev de som arbetar fattiga under alliansen, nej tvärtom ! De rikaste är alltså för Swedin högst vanliga genomsnittliga arbetare.

Fick skola, vård omsorg mindre pengar under alliansen ? Nej, trots dessa skattsänkningar på arbete så ökade resurserna till välfärden.

Daniel Swedin på Aftonbladet vältrar sig i sin egen dynga, så gör socialister.
Nöff sa Swedin