måndag 1 juni 2015

Sverige anno 2015

"Fundamentalismens skugga vilar allt tyngre över Husby"

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article20877039.ab

Undrar någon hur det kommer att se ut 2025 ... 2050 ?