torsdag 10 december 2015

Arvegodset

"Vi är den sista generation som ärvde ett bättre samhälle än vad de fick ärva av sina föräldrar. Vi är den första generation som lämnar över ett samhälle i sämre skick än det vi fick i arv av våra förfäder."

Så sammanfattar Johan Westerholm (s) hur det svenska välfärdssamhället nu bryts ner.

http://ledarsidorna.se/2015/12/den-sista-generationen/