onsdag 2 december 2015

Sverige - nu mer som ett land i mellersta östern

Sedan många år har vi sett en ökande problematik med muslimer som gått i konflikt med judar i Sverige, i Malmö fördrivs judar av en växande muslimsk kontigent stödd av det röda kommunalstyret.
Judar vågar inte bo kvar i Malmö. Detta ser vi tecken på spridas i landet. på samma sätt har vi nu importerat konflikter mellan sunni och shia-muslimer som betraktar varandra som ofrälse hundar och som båda betraktar oss icke-muslimer likadant. 
 
Med den pågående totala kollapsen i svensk asyl/immigrationshantering ser vi nu nyanlända grupperingar i allt högre grad attackera varandra.

"Enligt MSB har ordningsstörningar uppstått mellan asylsökande"
"Förtätning, osäkerhet kring framtiden, olika etnisk och religiös bakgrund samt psykisk ohälsa är anledningar som lyfts fram"
"Det är människor som kommer från krigsdrabbade områden och människor med olika etniciteter och de har inte samma uppfattning om saker och ting, det är givet",  

http://www.di.se/artiklar/2015/12/3/myndighet-varnar-for-flyktingforhallanden/