söndag 20 december 2015

I Danmark är politikerna mer realistiska...

"Henrik Sass Larsen, gruppledare för Socialdemokraterna i det danska Folketinget, gjorde på fredagen ett skarpt invandringspolitiskt utspel. I en debattartikel i Politiken skriver han bland annat att de danska Socialdemokraterna “inte vill offra välfärdssamhället i humanismens namn“, och att de därför “kommer att göra allt de kan för att begränsa antalet utomvästliga flyktingar och invandrare“."
http://avpixlat.info/2015/12/19/ledande-dansk-socialdemokrat-vi-ska-gora-allt-for-att-begransa-utomvastlig-invandring/  

I Sverige valde tyvärr socialdemokraterna att just offra välfärdssamhället. 

"
2016 kommer Migrationsverket ensamt svara för sju procent av statens utgifter."