lördag 19 december 2015

Röster om samhällets förestående kollaps

"Grupper som invandrat från ”Övriga Europa” (exklusive Norden och personer födda i Sverige som återvänt) skapar ett stort överskott medan utomeuropeiska invandrare som grupp genererar ett stort underskott.
Det diskonterade överskottet (vid 3,5 procents diskonteringsränta) uppgår till mer än 540.000 kronor per person för personer från ”övriga Europa” medan motsvarande beräkning för dem som invandrar från länder utanför Europa är ett underskott på drygt 370.000 kronor."

http://www.di.se/artiklar/2015/12/7/debatt-sa-kan-invandring-bli-lonsam/

"under många år framöver kommer man ha en årlig utgiftspost på minst 70 miljarder som till 80 procent måste finansieras på annat sätt än genom att ta av biståndet.
Därutöver kommer kostnader efter de två första åren att falla ut på kommuner och landsting. Under de senaste åren har det tagit cirka sju år innan förvärvsfrekvensen för asylinvandrare är över 50 procent och om inget radikalt görs kommer det bli ännu svårare att få jobb."

"De senaste årens asylinvandrare, särskilt syrierna, beskrivs ibland som högutbildade. Det är en alltför ljus bild som kräver en närmast falsk användning av statistiken. Enligt SCB har tio procent av syrierna som invandrade mellan 2009 och 2013 en akademisk utbildning,2

"Tre procent av somalierna har en akademiska utbildning, 55 procent har bara grundskola."


 http://www.di.se/artiklar/2015/12/18/ledare-magdalena-andersson-behover-en-krisplan/