lördag 12 december 2015

Samhällskontraktet är nu brutet

Det Svenska välvärdssamhälle vi föddes i håller nu på att raseras av den inkompetenta rödgröna minoritetsregeringen. Regeringen har med sin politik nu brutit samhällskontraktet.

Andra om samhällskontraktet .
Johan Westerholm (fd S ?)
Ger några exempel :
"
  • I Hultsfred är väntetiden för en tandläkartid nu uppe i runt två år, orsaken är att lagen om vård som ej kan anstå tränger undan ej akut vård. En nyanländ, med kanske tre tänder, går före en person som tappat en plomb eller helt enkelt bara vill gå i förebyggande syfte för att spara på framtida kostnader.
  • I Filipstad kan inte kommunen sedan lång tid garantera alla nyanlända barn, oavsett om de är asylsökande eller bara väljer att flytta till kommunen, skolplats enligt skollagen.
  • I Borlänge övertrasserades budgeten för försörjningsstöd med 80 procent 2014. Då regeringen vid senaste regeringssammanträde att höja riksnormen för försörjningsstöd kommer det resultera i ökade kostnader för kommunerna. Höjningen är nödvändig men kommer tränga undan andra kommunala åtaganden om inte kommunalskatten höjs. Det finns inga tecken på att antalet nyanlända som är beroende av försörjningsstöd skulle minska med dagens långa etableringstider.
  • I Solna och Örebro prioriteras nyanlända, utan kötid, i bostadköerna.
  • Lessebo och Filipstad rapporterar om vatten- respektive avloppsverk som inte är dimensionerade för den plötsliga befolkningstillväxten. I andra kommuner kommer uppgifter om infiltrationsbäddar och trekammarbrunnar som inte klarar av att ta hand om avloppsvatten utan som svämmar över i diken och riskerar kontaminera brunnar i grannskapet.
  • Allt fler kommuner rapporterar sig själva till IVO för att de inte kan ta emot ensamkommande flyktingbarn på ett säkert sätt.
  • Även fast MSB förekar systemkollaps konstaterar de att i vissa områden är ”skyddet för liv och hälsa starkt utmanat”."