fredag 28 april 2017

Alla löntagare betalar statlig skatt

Socialisten/socialdemokraten Anders Forss förstår inte det svenska skattesystemet. Jag ger därför en snabb lektion till honom.

En löntagare har en inkomst. Baserat på denna betalar arbetstagaren via sin arbetsgivare (eller själv om man är egenföretagare) in de så kallade arbetsgivaravgifterna som är ytterligare löneskatter.

En normal löntagare betalar på så sätt 31.42% i ytterligare skatter.
Exempel - En normal löntagare med bruttoinkomsten 28000:- betalar alltså även in ca 8800:- i dessa löneskatter, något som inte syns på lönebeskedet. Dennes egentliga lönekostnad är alltså i verkligheten 36800:- .

Huvuddelen av dessa löneskatter går till avsättning till pension (uppskjuten lön) samt olika försäkringssystem som  sjukförsäkring, föräldraförsäkring och arbetsskada och en andel går till en ren statlig skatt (allmän löneavgift) som i år ligger på 10.72% .

I vårt exempel med 28000:- i månadslön brutto betalar personen in ca 3000:- i månaden i statlig skatt.Dessa 3000:- syns inte på lönebeskedet eftersom de indirekta löneskatterna endast syns vid redovisning för företaget och egenföretagaren.

Detta innebär även att ALLA oavsett inkomstnivå betalar statlig skatt. Inte endast höginkomsttagare.

 

En pensionär betalar inte dessa nämnda löneskatter eftersom denne ju inte har behov av att sätta av mer till pension och inte heller längre behöver försäkring för sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet ...
Det intressanta uppstår därmed att den del som avsattes till pension (uppskjutna lönedelen) INTE belagts med den statliga löneskatten (allmän löneavgift). Inte heller när pensionen (den uppskjutna lönen) tas ut så beläggs den av pensionsmyndigheten med denna löneskatt.
Skulle systemet vara "rättvist" så skulle givetvis denna statliga skatt tas ut av pensionsmyndigheten, alternativet vore att man tar ut ytterligare 10.72% statlig skatt pålagt på 10.21% (pensionsavgiften) när pensionsavgiften betalas in.

Tidigare har alliansen infört skattesänkningar på arbete (jobbskatteavdragen). Dessa kompenserar nästan ut den allmänna löneavgiften vilket innebär att pensionärer och arbetare betalar mer jämställda skatter.
 

Summering : En löntagare betalar 10.72% statlig skatt på sin bruttolön, en löneskatt som pensionären helt slipper på sin uppskjutna lön, den betalas aldrig för den sistnämnde på den uppskjutna lönen.

http://blogg.vk.se/andersforss/2017/04/28/en-skattevaxling-mellan-forvarvsinkomster-och-kapitalinkomster-vagen-framat/

Forss replikerar : "Jag behöver ingen lektion Jonny då jag har betydligt bättre kläm än dig på hur skattesystemet fungerar i realiteten."

Jo Anders Forss, det har du upprepade gånger visat att du behöver :
  • Du visste inte om värnskattens existens,
  • Du förstod inte hur jobbskatteavdraget fungerade
  • Du vet inte vad en genomsnittlig svensk heltidsarbetare har i månadslön
  • Du vet inte vad median är
  • Du vet inte hur allmän löneskatt fungerar, en ren statlig löneskatt

Bedrövligt Anders att du fortsätter envetet att hitta på istället för att  tillägna dig kunskap.