torsdag 13 april 2017

Brott mot FN's konvention, artikel 2

Ledarsidorna om hur papperslösa bryter mot FN konvention ...

"Det åligger flyktingen eller den asylsökande särskilt att följa värdlandets lagar och förordningar i syfte att upprätthålla ordningen."

"En ”papperslös” eller en person som saknar uppehållsrätt i Sverige – oavsett om den personen är en EU-medborgare som överträtt sin rätt att endast stanna tre månader eller en asylsökande som fått avslag i högsta instans och skall lämna landet bryter mot de lagar som reglerar uppehållsrätten."

https://ledarsidorna.se/2017/04/brotten-mot-fns-flyktingkonvention-av-de-papperslosa/