söndag 16 april 2017

Kostnader, generation efter generation...


Tino Sanandaji reflekterar över rapport från Danmakrs finansministerium.

"Finansministeriet är en dansk hatsite bakom utredningen ”Økonomisk analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser”.
Liksom i samtliga svenska offentliga utredningar är invandringens offentliga kostnader större än intäkter. De med invandrarbakgrund från västländer genererar ett överskott på 5 miljarder danska kronor medan icke-västliga genererar ett underskott på 33 miljarder, eller ca 1.7 procent av landets BNP trots att Danmark är mindre invandrartät än Sverige.
Många tror att andra generationens invandrare genererar vinster, men så är inte fallet i vare sig Sverige eller Danmark. Tvärtom skapar andra generationens utomvästliga ytterligare kostnader. Andra generationen jobbar mer, men saknar första generationens demografiska fördel att mottagarlandet ofta slipper betala för skola och uppväxt.
Danska finansdepartementet visar åldersjusterade kalkyler. Första generationens invandrare utomvästliga invandrare har en åldersjusterad nettokostnad på ca 120 tusen svenska kr per år, som junker till 70 tusen kr per år tack vare gynnsam åldersprofil. Andra generationen har en åldersjusterad nettokostnad på ca 65 tusen kronor per år. Gynnsam åldersprofil räcker helt enkelt inte till för att kompensera för låg sysselsättning och lön.
Det glädjer er säkerligen att läsa att svenska invandrare i Danmark genererar överskott. Syrier, Afghaner och Somalier genererar störst nettokostnad.

Vilka grupper var det Sverige suger in som en svamp ... ?

https://www.facebook.com/tino.sanandaji

https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/oekonomisk-analyse/2017/indvandreres-nettobidrag-til-offentlige-finanser