torsdag 13 april 2017

Bra initiativ - Regeringen anmäls för vållande till annans död

"En av många som fått nog är Pierre Leander som på måndagen polisanmälde regeringen för vållande till annans död, kroppsskada samt tjänstefel. I ett Facebookinlägg konstaterar han att tredje kapitlet och sjunde paragrafen i brottsbalken säger följande: “Den en som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter”.
Leander menar att regeringen begått tjänstefel då man inte verkställt utvisningen av den uzbekiske terroristen Rakhmat Akilov och även om det inte funnits uppsåt till brott har regeringen stått likgiltig inför konsekvenserna av detta icke verkställda beslut."

http://avpixlat.info/2017/04/12/regeringen-anmals-for-vallande-till-annans-dod/