lördag 22 april 2017

Om lottning av skola

 Mario Matteoni (S) skriver positivt om att man skulle lotta om vilken skola en elev ska gå i ...
https://matteoni.blogspot.se/2017/04/ett-orattvist-lotteri.html

Min kommentar :
Varför inte då ett lotteri fullt ut så att man blir placerad i vilken som helst skola i Sverige så att ungdomar från Danderyd placeras ut i t.ex Karesuando och elever från Husby i Danderyd etc ... separation från föräldrar torde väl vara en utjämnande faktor ...

Ett lotteri för vem man får gifta sig med kommer i nästa steg, givetvis ett lotteri om var man får beredas bostad av den statliga nyinrättade big-brother-lotteri-myndigheten etc.

Ett stort problem är ju det genetiska arvet, hur ska du korrigera det Mario ?
Kanske genom att ge de som har t.ex mentala fördelar ett kirurgiskt nedsättande ingrepp i hjärnan eller uppnå motsvarande genom medicinering. 


De med medfödda fysiska fördelar kan ju enkelt ges handikapp som nedsätter deras förmåga. 

Vi har ju både döva och blinda i samhället så varför inte ta steget fullt ut och se till att alla ska ha dessa handikapp i "rättvisans" namn...