fredag 5 december 2014

Är socialdemokraterna främlingsfientliga ? Är de nationalsocialister i förklädnad ?

Något i den rödgröna rörans finansminister Magdalena Andersson verkar ha gått sönder !
I sin frustration utropar hon nu att "SD är nyfascistiskt".
http://www.di.se/artiklar/2014/12/5/andersson-sd-ar-nyfascistiskt/

Låt oss se nu, socialdemokraterna har en lång svart historia bakom sig fylld av till exempel rasbiologi, tvångssteriliseringar etc. Detta svenska socialistiska parti har beröringspunkter med nationalsocialismen.

Socialdemokraternas främlingsfientlighet kunde man granska extra tydligt t.ex i december 1989

Luciabeslutet kallas det beslut kring asylpolitiken som togs av den socialdemokratiska Regeringen Carlsson I, den 13 december 1989. Beslutet innebar att i fortsättningen bara så kallade "FN-flyktingar", som uppfyllde kraven enligt FN:s flyktingkonvention, samt de med så kallade "särskilt starka skyddsbehov" skulle få politisk asyl i Sverige. [1] Krigsvägran och flyktingliknande skäl, tidigare humanitära skäl, skulle heller inte godtas. Reglerna skulle gälla även de som fanns i Sverige och väntade på besked, med undantag för barnfamiljer som vistats i Sverige i minst ett år. Bakgrunden ansågs vara den rekordstora flyktingströmmen till Sverige under andra halvåret 1989, då 20 000 personer kom jämfört med 19 000 under hela 1988.[2]

http://sv.wikipedia.org/wiki/Luciabeslutet