måndag 1 december 2014

Tar Sverige ett stort steg bakåt på onsdag, bort från demokratin ?

Kommer den demokratiska procerssen i riksdagen, där två budgetalternativ ska ställas mot varandra och där alla riksdagsledamöter väljer aktivt vad de anser vara det bästa alternativet att omintetgöras pga att ett eller flera partier backar från sina demokratiska åtaganden?

På onsdag får vi veta svaret.
  • Jag förutsätter att man inte kringgår den demokratiska processen och försöker trixa till det.
  • Jag förutsätter att allianspartierna röstar aktivt i slutomröstningen på sin egen budget.
  • Jag förutsätter att SD röstar aktivt på alliansens budget i samklang med sina väljares önskemål.
Eftersom det finns en majoritet i riksdagen för alliansens politik/budget är det givetvis den som ska gälla. Om herr Lövfen därmed inte kan regera bör han stå tillbaka och antingen utlysa nyval eller så bör alliansen axla regeringsmakten.

Att ett eller flera allianspartier skulle deltaga i en regeringsombildning med S ser jag som helt otänkbart baserat på den skandalösa valkampanj som  S bedrivit inför det senaste valet. Allianspartier ska inte ingå i en regering med S så länge S inte städar undan sin socialistiska extremvänster.

Alliansen har tillsammans ett större väljarstöd och större underlag i riksdagen bakom sig än vad nuvarande S+Mp regering har. Utöver det har de en samsyn med SD i ett flertal frågor och ävenså med Mp och S inom andra områden och alliansen har därmed betydligt lättare att hitta majoriteter kring olika förslag.

Alliansen måste även bli lyhörd för den kritik som finns från SD vad gäller omfattningen av invandring och därmed hörande enorma samhällsproblem.

Sverige behöver en duglig regering, det har vi inte nu !