måndag 8 december 2014

Årets nobelpristagare i ekonomi Jean Tirole

Han tror inte på att stoppa / begränsa vinster i välfärden. Det skulle bara leda till att dåliga företag och ineffektift drift  stannar kvar.

Istället ska givetvis uppköparen (stat/kommun/landsting) monitorera och utvärdera verksamheterna oavsett vem som utför dem.

Han säger vidare "Jag tror att vi måste följa efter länder som Tyskland och Sverige, som gått igenom svårigheter och genomfört en rad reformer. En rad länder har visat att man kan behålla välfärdsstaten och samtidigt ha en "lättare" stat som gör det hållbart"