onsdag 17 december 2014

LO missbrukar sina medlemmars pengar politiskt

”LO öser ut kampanjmiljoner för backa upp Socialdemokraterna inför det kommande nyvalet i mars. Men bland medlemmarna kroknar stödet för S.
Färre än hälften av LO:s medlemmar står bakom Socialdemokraterna. Enligt Statistiska centralbyråns senaste partisympatismätning sjönk andelen S-sympatisörer från 56,6 procent i maj till 48,9 procent i november. Minskningen var statistiskt säkerställd.”