fredag 29 maj 2015

Paja(s)regeringen dyker ner mer och mer i opinionen...

“Löfvens minoritetsregering samlar nu bara 32,5 procent, inte ens en tredjedel av väljarkåren.”

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20873384.ab

 Sverige behöver en fungerande regering som bygger Sveriges välstånd - avsätt röran !