fredag 22 maj 2015

Slöseriet med skattemedel exermpellöst

“Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer växer. Det visar en ny stor kartläggning som Di har tagit del av. Enligt undersökningen uppgick inköpen till 823 miljarder kronor under 2014. Det var en ökning med drygt 7 procent från 2013.
Men stora belopp slösas bort i ineffektiva upphandlingar och uppemot 80 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar skulle kunna sparas varje år.

http://www.di.se/artiklar/2015/5/20/80-miljarder-slosas-bort/