lördag 30 maj 2015

Socialistisk matematik

Socialisten/kommunisten Anders Forss utropar att
"95.000 miljarder - så stor är siffran på hur mycket pengar EU's företagsägare "stjäl" från EU's medborgare varje år genom att inte betala skatt i de olika EU länderna.
95.000 miljarder kronor räcker till att skapa många nya jobb, mycket mer välfärd och betydligt starkare sociala trygghetssystem."
Han har läst "(s)tjärnjournalisten" Daniel Swedin's ledare på Aftonbladet
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article20861769.ab
Låt se vad verkligheten är :
EU GDP 2014                            : 13920541 miljoner euro dvs ca 13921 miljarder euro *
95000 miljarder kronor är ca  :                                                        9600 miljarder euro
Låt mig betvivla att EU's företagsägare undviker att betala så mycket skatt ...
Faktakontroll, källkritik etc är inte "ekonomen" Anders Forss starka sida... ej heller ledarskribenter på Aftonblaskan ...
* Källa : http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_European_Union
GDP - Värdet på alla varor och tjänster som produceras inom ett lands geografiska gränser.
http://nationalekonomi.hannes.se/makroekonomi/bnp

Uppdatering :

Anders Forss skriver som svar på min kommentar :
"Jonny, denna siffra är bara det som finns bevis för - Mörkertalet är stort och den riktiga siffran väsentligt större.  För denna siffra finns som sagt bevis. "


Min kommentar :
Vilka bevis ? Har brott begåtts ?
"Den riktiga siffran väsentligt större" ?
Du menar på fullt allvar alltså att EU's företag undviker att betala mer i skatt än hela EU's samlade GDP då ...
9600 miljarder av 13921 miljarder är alltså väsentligt mindre andel än den "verkliga" siffran.
Skrattretande dålig koll på verkligheten skulle jag säga.

Anders Forss fortsätter ihärdigt :
"Jag har full kontroll Jonny. Jag tror det är därför även du blir upprörd.

Siffran är en sammanställning av alla sorters skatter som undviks, Bolagsskatt, utdelningsskatt, kapitalskatt etc. "

Min kommentar :
Du påstår på fullt allvar att företag/ inom EU borde betala ca 9600 miljarder euro mer i skatt i EU-länderna. Jag använder euro på båda beloppen för att förenkla för dig.

Dessa 9600 miljarder euro är enligt dig då ändå en otroligt låg uppskattning och den verkliga siffran borde vara betydligt högre.

HUR MYCKET skatt ska då enligt dig EU's medborgare och företag betala i skatt tillsammans ? Med ditt resonemang kommer den siffran att bli betydligt högre än 100% av EU's totala GDP...
Att företag och individer följer lagar och regler och kan minska sin beskattning är ingen nyhet, det innebär INTE att de begår brott och "stjäl" vilket du antyder. DET är inte för övrigt vad jag i huvudsak vänder mig mot.
Det jag vänder mig mot är den totala brist på verklighetsförankring som Swedin i Aftonbladet och du uppvisar när det gäller fakta.
Jag ser inga bevis för dessa löjeväckande påståenden, bevis du påstår finns.
Minsta rimlighetskontroll av fakta borde få er att inse att Swedins och ditt påstående är helt fel.

Anders Forss "Ekonom"/Busschaffis/Expert på allt/Socialist

Daniel Swedin / Ledarskribent (!) Aftonbladet/Socialist

Uppdatering :Hur var det nu Anders Forss ... du påstod att

"95.000 miljarder - så stor är siffran på hur mycket pengar EU's företagsägare "stjäl" från EU's medborgare varje år genom att inte betala skatt i de olika EU länderna.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1908&blogg=68207

Jag klagade på bristande källkritik och rimlighetsanalys...


Läser idag att "OECD uppskattar att VÄRLDENS länder årligen förlorar mellan 1.000 miljarder och 2.000 miljarder kronor i skatteintäkter på grund av att multinationella företag ägnar sig åt aggressiv skatteplanering.
Det motsvarar mellan 4 och 10 procent av de totala skatteintäkterna från bolagsskatter."

http://www.di.se/artiklar/2015/10/4/debatt-vi-tapper-till-skattekryphalen/

2000 miljarder för hela planeten jämfört med dina påhittade 95000 miljarder för EU ...