tisdag 12 maj 2015

Ännu en bredsida mot oseriösa religiösa förnekare av evolutionen

"En forskargrupp i Uppsala har upptäckt en "felande länk" - som visar hur enkla organismer har utvecklats till de komplexa celler som människor, djur och växter är uppbyggda av."

"De nyupptäckta mikroorganismerna är av en typ som kallar arkéer och har döpts till Lokiarkéer, efter platsen de hittades på."

http://www.di.se/artiklar/2015/5/6/svenska-forskare-hittade-felande-lank/