söndag 24 maj 2015

Anders Forss om jobbskatteavdragen

Socialisten Anders Forss driver många märkliga teser, om jobbskatteavdragen skrev han : ""

"Anders Forss: :alla de jobbskatteavdrag som Alliansregeringen genomförde under sina 8 år vid makten. Delar av besluten spillde över på flertalet som även de fick sänkt skatt – Dock var det fåtalet som gjorde den stora vinsten på jobbskatteavdragen sett i kronor och ören. 1% av en hög inkomst är betydligt mer än 1% av en låg inkomst."

"Anders Forss: Tveklöst är dock att de med högre inkomster tjänat betydligt mer på jobbskatteavdragen om man räknar i kronor istället för i %."

"Anders Forss: Att jobbskatteavdraget ger störst besparing vid en given brytpunkt råder inget tvivel om, däremot ligger brytpunkten vid lönenivåer som är höga i förhållande till den svenska genomsnittslönen."

"Anders Forss: Jag vill fortfarande hävda att jobbskatteavdragen gynnar de högavlönade mest vilket du ser ut att ha svårt att erkänna. Sedan är den slopade förmögenhetsskatten en ännu större inkomstkälla för dessa människor"

En genomsnittlig svensk heltidsarbetande tjänar i år ca 28000:- / månad före skatt, dvs nära gränsen för maximalt skatteavdrag. Jag betraktar inte genomsnittliga heltidsarbetande svenskar som högavlönade. 
 
Slopad skatt på förmögenhet är inte samma sak som inkomstkälla (vad har Forss för ekonomisk utbildning ehentligen)...


Sedan rör Forss till det när han försöker förstå siffermaterial från jobbskatteavdraget.se vars räknemodell är helt knas för stora inkomster).
  
"Anders Forss: Om du använder dig av de beräkningsprogram som finns kan du se att den som tjänar 100.000 per månad fått en större total löneökning från 2006 än den som tjänar 50.000. "
 
"Anders Forss: Vid lön 25.000 kr/ månad totalt 73.250 kr mer i börsen sedan 2006.
Vid lön 30.000 kr/mån totalt 102.655 kr mer i börsen sedan 2006.
Vid lön 10.000.000 kr/ månad 404.774 kr mer i börsen sedan 2006.
"


 FAKTA 2015 :
25000:- / månad - skattelättnad ca 1900:- / månad = ca 22800 detta år.
30000:-/ månad - skattelättnad ca 2200:- / månad = ca 26400 detta år.
100000000:-/månad skattelättnad ca 2200:- / månad = ca 26400 detta år.

  
"Anders Forss: Jag ägnar mig inte åt de små detaljerna. Bevisen är oemotsägliga om du ser på den totala besparingen mellan de olika inkomsterna. "
  
Du kallar en skattereform som ger genomsnittliga vanliga heltidsarbetande svenskar ca 25000:- mer i plånboken per år för "små enskilda detaljer".

En familj med två heltidsarbetande ca 50 000:- mer om året är för dig detaljer. 

 
Anders Forss: Mänsklig värdighet och en kärleksfull politik innebär att det med högre inkomster ska betala mer skatt. Vad jag kan tänka mig är en stigande statsskatt på inkomster över brytpunkten med ett skatteuttag på ca 40 istället för dagens 20% statskatt på inkomster ovan 50.000 per månad.
 

 En annan upplysning, vi har redan idag en extra statlig skatt på högre inkomster på 5% extra (värnskatt), dvs då totalt 25% i statlig skatt på nettolön över denna nivå, vet du verkligen inte hur det svenska skattesystemet fungerar ?

Vi har även allmän löneavgift. Skatten kallas avgift, men tillfaller staten och är inte kopplad till några förmåner i socialförsäkringsystemet. Avgiften ingår inte heller i de så kallade socialavgifterna. Denna utgör i år 10.15% skatt på BRUTTOLÖNEN ! Dvs alla inkomstgrupper betalar 10.15% extra statlig skatt på sin bruttolön. Detta är för övrigt en statlig skatt som pensionärer och arbetslösa slipper.


Vidare är alla de skattemedel som avsätts till sjuk/arbetslöshetsförsäkringarna i form av arbetsgivaravgifter över brytgränsen en ren extra skatt, dvs ca 15% på all BRUTTOINKOMST över är denna brytnivå är extra skatt.

Det är bekymmersamt att politiker inte vet hur grundläggande saker i vårt samhälle fungerar. Inte undra på att de då i sin agitation kan hamna oerhört fel.

  
" Anders Forss: Jag vågar nog med råge påstå att jag kan skattesystemet utan och innan. I mitt tidigare yrkesliv var just skatter, skatteplanering och min huvudsysselsättning. "

 "Sedan har vi inte världens högsta skatter - det finns många länder som har ännu högre beskattning,"

 Du kan påstå vad du vill men du har redan visat ett flertal gånger att grundläggande saker i skattesystemet visste du inte om.

Att du varit duktig på att hjälpa andra utomlands att undvika/minimera skatter är en helt annan sak.

Förhållandena i Sverige för vanliga arbetare har du ingen stenkoll på.

Förklara nu för mig hur mycket mer någon med en månadslön på 10 miljoner får i skattelindring pga jobbskatteavdraget än den med en månadslön på 30 000:- . Svaret är 0 och det vet du nu hoppas jag.

Jag invände mot din felaktiga formulering :
"Dock var det fåtalet som gjorde den stora vinsten på jobbskatteavdragen sett i kronor och ören. 1% av en hög inkomst är betydligt mer än 1% av en låg inkomst."

Att du inte klarar av att erkänna felet i din beskrivning är beklämmande.

Du skriver :

"Att vanliga löntagare ska få det bättre har jag inget alls emot - däremot ska skattesänkningarna för denna grupp solidariskt finansieras av de som tjänar mer. "

Skattesänkningar kan finansieras av en växande ekonomi, det borde du som ekonom veta. Att beskatta hårt de som tjänar mest ger inga stora pengar, du behöver isåfall använda den vanliga S-politiken och hårdbeskatta medelklassen, dvs normalinkomsttagarna.

Jo, vi har ett av världens högsta skattetryck och dito skatter på arbete, det borde du veta.


"Anders Forss : Det kalkylinstrument jag hänvisat till kommer från Alliansen.

Trots allt har den rätt på sista raden vad gäller de totala besparingarna. Tveklöst ger detta vid handen att det är precis som jag sa i mitt original inlägg nämligen att jobbekatteavdraget kom till för att dölja de riktiga utfallet. Nämligen att de med högst inkomster fått den största totala besparingen.  "


 Du fortsätter alltså och fäktar mot väderkvarnarna !

Nej, den räknare du hänvisar till på jobbskatteavdrag.se rörande totala besparingar fungerar inte alls när beloppen på månadslön är stora, siffrorna blir HELT urspårade. OM du bemödade dig att göra enkla överslag och egna kontroller skulle du se hur totalt fel siffrorna blir i de nedre raderna ... t.ex negativa värden på "löneökning" rader etc.
De totala besparingarna blir helt uppåt väggarna...

Sajten är gjord av Harald Klomp som skriver "Sajten Jobbskatteavdrag.se har jag gjord som privatperson och inte på uppdrag av någon. " Den är alltså inte gjord av alliansen som du nu påstår.

Du har allså ännu en gång visat att du trots vad jag påpekat upprepade gånger inte förstått hur detta fungerar.

Du har som sgat visat att du inte kunde göra rudimentär faktakontroll och rimlighetsanalys. Pinsamt Anders.

Är du helt oförmögen att ta till dig fakta och kritiskt granska uppgifter ? Teknikaliteter talar du om ... pinsamt när du helt missförstått saker och ting.

Kommer du någonsin att förstå och erkänna att du har haft helt fel hela tiden ?


 "Anders Forss: Låt oss komma överens om att vi inte är överens, du har din syn jag har min."

Schack Matt Anders Forss !

"Anders Forss: Jonny jag varken skäms eller tycker det är pinsamt på något sätt. Om du tycker att det är pinsamt borde du innan du säger så förklara varför det faktiskt är så som jag påstår nämligen att den totala besparingen blivit störst för de som tjänar mest.

Sedan till det viktigaste av allt. Jag har allt sedan starten sagt och motsatt mig en debatt där man lyfter sakfrågorna ur sitt ideologiska sammanhang och ägnar all tid och kraft till att debattera dessa.

Min huvuduppgift är att lyfta fram ideologin och se till att det är den och inget annat som debatteras. Med hjälp av skalan som sträcker sig från KÄRLEK till GIRIGHET ska den svenska väljarkåren med lätthet kunna avgöra vilken ideologi som är närmare den ena eller andra egenskapen . Utifrån denna övertygelse ska de sedan rösta.

När detta är gjort och väljarna förstått och röstat på den ideologi som ligger närmast deras hjärta bygger vi utifrån den politiken i sakfrågorna. Politiken i sakfrågorna blir självfallet ett resultat av den ideologiska övertygelsen.

Politik ska byggas utav KÄRLEK - Av KÄRLEK bygger vi politik!
"


Du är inte trovärdig längre.

Jag har bevisat att du har haft fel på flera punkter nu och att du inte kunnat göra enkla grundläggande faktakontroller och rimlighetsanalyser.

Du har på annan plats skrivit att du kan erkänna fel och brister men bevisar hela tiden motsatsen. Det är mänskligt att göra fel och att ha fel men du fortsätter trots att du blivit överbevisad att hävda att du har rätt.

Du menar på fullt allvar att väljarna endast ska rösta på ideologier och inte bry sig om sakfrågor. Tror du att väljarna är lamm som ska ledas av de stora ledarna ?

Tror du att väljarna är ointresserade av sakfrågor som påverkar deras vardag i högsta grad ?

Du ger uttryck för väljarförakt och förakt för andra politiska partier än det vänsterklet du själv står för (som inte är traditionell socialdemokrati).

Det finns ingen kärlek i den politik du står för, bara en lång färd mot evigt mörker för mänskligheten.


http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1908&blogg=68122