lördag 16 maj 2015

Bromma flyplats, ännu ett öppet sår i den handlingsförlamade rödgröna röran.

http://www.di.se/artiklar/2015/5/15/ny-strid-om-bromma-flygplats/
http://www.di.se/artiklar/2015/5/15/forst-da-kan-bostader-byggas-pa-bromma-flygplats/
Sverige behöver en fungerande regering som bygger Sveriges välstånd - avsätt röran !