måndag 4 maj 2015

Socialdemokraterna rasar i opinionen

http://www.di.se/artiklar/2015/5/4/s-fortsattar-tappa-valjarstod/


          Mars             April           Förändr
M 24,4 25,1 0,7
FP 5,2 5,5 0,3
C 5,9 6 0,1
KD 3,9 3,8 -0,1
S 29,9 27,5 -2,4
V 6,2 6,7 0,5
MP 6,7 7,4 0,7
SD 14,4 14,7 0,3
övr* 3,3 3,3 0
FI 2,2 2,2 0
osäk 9,8 10,7 0,9