måndag 12 oktober 2015

Den nya underklassen skapas för fullt genom direktimport.

Arbetsförmedlingen konstaterar att nedgången av arbetslösheten i stort sett har upphört, och att minskningen i arbetslösheten är koncentrerad till inrikes födda, medan allt fler utrikes födda är arbetslösa.

  http://www.di.se/artiklar/2015/10/12/arbetslosheten-vaxer-bland-utrikes-fodda/