måndag 12 oktober 2015

Socialistisk logik

Socialisten Anders Forss skriver :

Han skriver om ett nytt skattesystem där vi  "ställer om systemet för företagsbeskattning och inför en produktionsskatt i stället för dagens arbetsgivaravgifter"

Han kommer fram till det "geniala " :

 "Många kommer säkert att invända mot införandet av en produktionsskatt med argumentet att
införandet av en sådan skulle innebära att alla företag flyttar sin verksamhet utanför Sveriges gränser –
Till dessa säger jag följande – Ser vi att en sådan utveckling tar vid så finns beredskap för att införa punktskatter på det som importeras och säljs i Sverige men tillverkas utanför Sverige.
"

http://blogg.vk.se/andersforss/2015/10/12/skattesankningar-ar-ett-reellt-hot-mot-valfarden/

Min reflektion :

* Om företag flyttar utomlands blir följdaktligen folk arbetslösa.
* Alla inklusive arbetslösa ska enligt Andrs Forss modell då betala ännu mer för dessa importerade varor i nästa steg när de ska punktsbeskattas ytterligare ...

Ja det låter som ett loose-loose scenario a'la Anders Forss, den självutnämnde "skatteexperten".