fredag 16 oktober 2015

Statistik

Socialisten Daniel Swedin basunerar idag ut i sin ledare i Aftonbladet att "Vår integration är bäst i världen". Det krävs dock ingen Einstein för att inse att Swedin som vanligt är ute och cyklar.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article21599447.ab

Han hänvisar till "Migrant Integration Policy Index" där Sverige ligger i topp som nummer 1 av 39 länder.
http://www.mipex.eu/sweden

Vi som ser sanningen vad gäller arbetslöshet i dessa grupper, utbildningsresultat, bidragsberoende etc vet tyvärr att verkligheten inte är den som MIPX presenterar.

Sverige satsar enorma resurser på mottagande och integration, men det säger ingenting om vilka resultat som uppnås.