onsdag 14 oktober 2015

Flyktingindustrin

Flyktingindustrin är nu Sveriges största industri.  Den står för enorma samhällskostnader som trasar sönder det svenska välfärdssamhället. Kostnader som nu är helt utom kontroll.
Det finns ett fåtal  som profiterar på strömmen av ekonomiska flyktingar.

"Vimmerby kommun har anlitat bolaget – och betalar 3 600 kronor per dygn för barn som inte varit i behov av särskild stödinsatser,"

Låt se ... 3600 kronor per dygn för ett barn. I närområdet räcker 3600 kronor till att ge 10 personer en rimlig tillvaro under en hel månad.

Istället för att kunna hjälpa ca 300 personer under en månad väljer vi alltså att hjälpa en person under samma tid. En, eller trehundra... vilket djävla slöseri.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/paflykt/article21578474.ab