måndag 9 mars 2015

Den rödgröna röran och islam

Den rödgröna röran har verkligen rört till det utrikespolitiskt.


http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1755&blogg=67851

Min kommentar :

Det är i det här fallet en religions lagar och regler som upphöjts till en stats lagar och regler.

Det är denna religionens lagar och regler som kränker det du avser med  mänskliga rättigheter.

Samma sak skedde i vårt land för ett par hundra år sedan med kristendomen när den förtryckte oss.

Sverige kritiserar alltså en islamiskt styrd stat. Att Saudiarabien och arabförbundet är irriterade över detta är inte oväntat. Konsekvenserna för Sverige kommer att bli stora både ekonomiskt och världspolitiskt.

Oerhört klantigt gjort av de rödgröna.

Demokratisering i västerländsk tappning och avislamisering av staten är inte något vi kan bestämma över, det är upp till det Saudiarabiska folket.