fredag 20 mars 2015

Margot Wallström fördömer Islam som en medeltida kultur

"...Sharialagarna och de här straffen man utmäter står stipulerade i koranen och är guds lag. Så när Wallström kritiserar straffen blir det en kritik mot islam...""

http://www.di.se/artiklar/2015/3/20/terrorexpert-sagar-wallstrom/

Min kommentar :
Vi levde själva för inte länge sedan under kristendomens antidemokratiska avskyvärda regim och det var bara lite mer än 100 år sedan prästerskapet hade makt över folket... dvs man behöver inte backa till medeltiden fru Wallström.