fredag 27 mars 2015

Pin(s)amt av paja(s)regeringen

Lövfen om Kina.

Hur beskriver du landet du har anlänt till nu på morgonen?
– Hur jag beskriver det?

Är det en diktatur?

– Det är en enpartistat som inte har fria val.

En enpartistat som inte har fria val och som skyfflar in folk i fängelser som är oliktänkande - har vi inte ett ord på svenska för det?

– Du får välja vilket ord du vill, jag väljer vilket ord jag vill. Och det är det jag har valt att beteckna: det är en enpartistat.

Du vill inte säga diktatur?

– Det är en enpartistat.”

 http://www.expressen.se/nyheter/politik/lofven-om-kina-jag-valjer-vilket-ord-jag-vill/


Man kan notera att ledande S-politiker nog helst vill ha en enpartistat även i Sverige.
Första gången i historien som S förlorade rgeringsmakten  så pratade man om statskupp och att det var ju meningen att S alltid skulle regera.
LIKA BARN LEKA BÄST - Lövfen och kinesiska kommunister !