torsdag 26 mars 2015

Socialdemokratisk fördelningspolitik ?

Den som i dag renoverar för 166.000 kronor får 50.000 kronor och ska i framtiden också få 50.000 kronor i avdrag. Den som däremot renoverar för 100.000 kronor i dag förlorar 20.000 kronor om samma renoveringsuppdrag görs efter årsskiftet. Se där en S-märkt fördelningspolitik.

Det vore för övrigt välgörande om regeringen slutar kalla rut och rot för ”subventioner”. De pengar som företagen i fråga levererar in till staten i form av personalskatt, arbetsgivaravgifter och moms är i paritet med det 50-procentiga avdraget. Det är därför avdraget alls kan motiveras, eftersom privatpersoner till skillnad från företag inte har någon avdragsrätt för sina omkostnader. Det handlar om att överbrygga en skattekil som finns när en privatperson köper en tjänst av en annan person. Tidigare har incitamenten varit starka att göra ett arrangemang med svartbetalning. Det har ändrat sig i grunden i och med rot- och rutavdragen. Äventyra inte det.”