torsdag 12 mars 2015

Det diplomatiska fia(s)kot

” Det här riskerar tusentals jobb. Försvarsindustrin har skäl att på allvar fundera på om Sverige är ett bra land att ha sin bas i.”
”Man erkände Palestina och åkte till Arabförbundet som hedersgäst för att inkassera stöd för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd. I stället blev man portad och fördömd av ett enigt Arabförbund.”
”För Stefan Löfven är det superfiasko och för dem som ville säga upp avtalet utan att skada handelsrelationen är det också ett fiasko.”
” Och den efterlängtade platsen i FN:s säkerhetsråd kan regeringen glömma. Ja, det är helt kört. Det är också ett förlorat mål för regeringen Löfven. Det var ett prioriterat utrikespolitiskt mål som man schabblat bort."

http://www.di.se/artiklar/2015/3/10/pm-nilsson-brutet-avtal-hotar-tusentals-jobb/