söndag 21 maj 2017

Alarmerande om migranternas utbildningsnivå

Johan Westerholm skriver på ledarsidorna (https://ledarsidorna.se/2017/05/samhallskontraktet-vi-arvde/) 

"Studien från Göteborgs universitet visar att en stor del av de personer som invandrat till Sverige efter fyllda 40 aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden"
 
"år 2000 hade en svensk i arbetsför ålder 11,4 års skolunderbyggnad. ...en motsvarande slovensk migrant från Balkan 7,1 års skolunderbyggnad....En turkisk invandrare hade samma år 5,3 års skolunderbyggnad."

Hur ser då de senaste årens migration ut ...
 "De högst utbildade migranterna anses syrierna vara. De har 5,8 års skolunderbyggnad i vuxen ålder. Irakier är en annan stor grupp, de har 4 års skolunderbyggnad som följs av afghaner med 1,7 år. Den somaliska gruppens utbildningsbakgrund för vuxna är ej redovisad varför vi får anta att de ligger i paritet med Sudan på 2,1 års skolbakgrund för en migrant i vuxen ålder."

Det är dessa grupper som de senaste åren strömmat in till Lövfens land utan murar.

Han skriver även i ett annat inlägg om pensionssystemets kommande problem (https://ledarsidorna.se/2017/05/pensionslavinen/) .