lördag 13 maj 2017

Det migrantindustriella komplexet kostar alltmer - nu går det snabbt utför för det svenska välfärdssystemet

Tillfällig puckel försöker Magdalena Andersson med ... visst du. 
"Statens kostnader för migration och integration väntas öka rejält de kommande åren.
2017-2020 ligger kostnaden på runt 70 miljarder årligen."
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22622793.ab

 "Allt fler kommuner har svårt att få de nyanlända i arbete. På ett år har antalet kommuner med en arbetslöshet bland utrikes födda på över 30 procent stigit från 111 till 123."
"Ett av de större problemen är att en tredjedel som har lägre än grundskolekompetens."

http://www.dn.se/nyheter/sverige/att-fa-nyanlanda-i-arbete-svart-for-fler-kommuner/
https://ledarsidorna.se/2017/05/svensk-arbetsmarknad-vi-narmar-oss-ett-trasproletariat/

"Det behövs 40 miljarder till kommunernas välfärd - nu medger ministern "stora problem"
http://www.dagensjuridik.se/2017/05/det-saknas-40-miljarder-till-kommunernas-valfard-nu-medger-ministern-stora-problem

 Migranter får fina nybyggda bostadsrätter att bo i, gräddfil a'la extrem...
"De styrande i Lund planerar köp av bostadsrätter för 75 miljoner för flyktingar och andra behövande."
https://www.sydsvenskan.se/2017-05-08/lunds-kommun-planerar-att-kopa-bostadsratter-till-nyanlanda-for-75-miljoner?forceScript=1&redirected=1

"I oktober var antalet arbetssökande utan gymnasiekompetens 11 gånger högre än antalet lediga enkla jobb."
http://www.ekonomifakta.se//Artiklar/2016/december/11-arbetslosa-per-enkelt-jobb/

 "SKL - Asylkrasch väntar Sveriges kommuner"
https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/investeringarocheffektiviseringarnodvandigaframover.12343.html
http://www.friatider.se/skl-nu-kommer-asylkraschen-for-sveriges-kommuner

  Tino Sanandaji reflekterar dagligen över detta elände. Finansiell härdsmälta.
 https://www.facebook.com/tino.sanandaji