onsdag 31 maj 2017

Svensk ekonomi går dåligt

”Tillväxten sämre än väntat. Under det första kvartalet växte Sveriges BNP, bruttonationalprodukt, med 0,4 procent jämfört med kvartalet före...Även på årsbasis blir det nu en lägre tillväxt, BNP växer med 2,2 procent, betydligt lägre än den väntade BNP tillväxten på tre procent eller högre
Sverige hade en befolkningsökning på 1.5 procent under samma period, vilket innebär att BNP per capita har växt med patetiska 0.7 procent senaste året. Historisk har BNP per capita växt ca två procent per år, och tre procent eller högre under högkonjunkturer.
Sista kvartalet var tillväxten ännu lägre, några promille över nolltillväxt.
Precis som under Alliansregeringen har dessa svaga siffror presenterats med hyllningsrubriker. Många har lyckas glömma bort konceptet ”per capita”, eller låtsas att det är något obskyrt de lärde strider om. "

https://www.facebook.com/tino.sanandaji