tisdag 30 maj 2017

Den (s)venska modellen

Socialdemokraternas nyskapade underklass och det kommer att bli mycket värre med de ca ytterligare 300 000 anhöriginvandrare som kommer hit som resultat av migrantvågen 2015


"240 000 unga i Sverige kan leva under hedersförtryck. Mörkertalen är enorma.– Vi tror att var tredje elev med utländsk bakgrund lever under hedersrelaterade familjenormer, säger docent Astrid Schlytter."

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/knnm9/forskare-240-000-unga-i-sverige-kan-vara-drabbade

Du gamla du ofria, du nya (Sverige) - tack Lövfen ! 
240 000 barn som egentligen behöver omhändertas, bort från sina föräldrar  
sug på den karamellen !