tisdag 30 maj 2017

Medias och statens PK-lögner avslöjade

"Det är "en vandringssägen" att det skulle finnas vuxna inom gruppen ensamkommande flyktingbarn. Det slog Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare, fast i en debatt i SVT:s Agenda hösten 2015. Om det hade varit ett problem så skulle Rädda Barnen ha slagit larm för länge sedan, försäkrade hon."

"Nu visar de första medicinska åldersbedömningarna att 78 procent av de undersökta ensamkommande asylsökande ungdomarna är 18 år eller äldre. Och då har Rättsmedicinalverket ändå valt en metod som ska säkerställa en viss säkerhetsmarginal i bedömningen."

https://www.rmv.se/aktuellt/de-forsta-medicinska-aldersbedomningarna-klara/
http://www.expressen.se/ledare/lognerna-om-alder-visar-pa-ett-haveri/
http://www.friatider.se/48-av-50-marockanska-barn-var-vuxna

 Ca 30000 "ensamkommande" från 2015 kostade bara de ca 30 miljarder för ett år ...

Rädda Barnens generalsekreterare har ett förordnande till september 2018. 
Lönen är 95 500 kronor i månaden. Sluta betala hennes lön, ge inte mer !