lördag 13 maj 2017

Kommunism/socialism - Arbetarens diktatur

Kjell Östberg slår på trumman för det svenska kommunistpartiets (numera vänsterpartiet) 100 års jubileum. Östberg menar att  kommunisterna var det enda partiet som slogs fullt ut för allmän och lika rösträtt 1917.

Tja ... ta valfritt kommunistiskt land och se vilken glädje allmän och lika rösträtt innebar i praktiken när det då givetvis endast tilläts existera ett enda parti att rösta på, detta nämner givetvis inte Östberg ...

Han fortsätter "Genom hårt reglerade villkor om mångsyssleri, rotation på ledande poster, återkommande medlemsomröstningar och till och med inrättande av en partiets ”justitieombudsman” ville man motverka uppkomsten av nya byråkratier. På detta område var Miljöpartiet ingalunda först."

Tja, hur mycket jobbrotation har vi då sett i praktiken när det gäller partiledarposten för kommunistpartiet/vänsterpartiet ?

Östberg avslutar med att gratulera detta vedervärdiga på sin 100-årsdag.

http://www.aftonbladet.se/kultur/a/3AKWd/visade-vagen-till-demokrati

Not 1 : Sveriges så kallade "demokrati" har fortfarande ett märkligt förhållande till rösträtten. Den väljare som väljer att lägga sin riksdagsröst på ett parti som inte når totalt sett 4% får se sin röst slängas i soptunnan och i praktiken ogiltigförklaras. Ett system som under många årtionden gynnade socialdemokraterna där de regerade i ensamt majestät med ett effektivt skydd mot att nya partier skulle kunna ta sig in. T.ex fick KD och Mp se sina röster kasserade under många val. Nu är det FI som gör detsamma och i nästa val riskerar vi se i värsta fall FI, Kd, Mp och L under 4% och därmed väldigt många kasserade röster i det "demokratiska" Sverige. 

Not 2: 
1937 Fängelseinterner erhöll rösträtt.
1945 utsträcktes rösträtten till de som fick understöd från fattigvård (dåtidens socialbidrag) och till dem som befann sig i personligt konkurstillstånd. 
1989 fick slutligen alla svenskar över 18 år rösträtt då begreppet omyndigförklaring avskaffades.
1968 fick utlandsboende svenska medborgare rösta, inget som kommunisterna ivrade för...

1975 sänktes rösträttsåldern till 18 år. Däremot verkar man inte vara fullt straffbar som vuxen förrän man är 21 år ... 

I delstaten Wyoming fick kvinnor rösträtt 1869.  I Schweiz fick kvinnor vänta till 1990 för att få rösta i lokalval...

I kommunistiska länder var och är  rösträtten värdelös, endast ett parti tillåts, fackföreningar behövs inte etc ...