tisdag 2 maj 2017

SSU:are vill införa körkort för att få ha sex ...

"vi ska ha fullständiga examinationer på detta, med möjlighet att få allt från A till F i betyg. Utan godkänt får du inte ha sex."

http://www.dagensarena.se/opinion/infor-korkort-for-att-fa-ligga/