lördag 23 augusti 2014

Brist på logik inom S-leden

Socialisten/socialdemokraten Bror Perjus skriver om den stora strömmen in till vårt land : "i ett längre perspektiv tillför de det svenska samhället omätligt stora värden."

http://brorperjus.blogspot.se/2014/08/in-i-det-sista-hoppades-jag-pa-reinfeldt.html

Min kommentar :

Om det vore sant så ta in ett par miljoner till då...

Tyvärr har ju forskning visat att inte ens arbetskraftsinvandringen som skedde på 60-talet till slut var lönsam pga mycket stora kostnader för förtidspensioneringar etc...

Den som då tror att arbetslöshetsinvandring (när det redan råder massarbetslöshet i vårt samhälle) skulle ge plus i slutet är nog missledd.