måndag 4 augusti 2014

Kommuner slösar som vanligt

Vissa kommuner ägnar delar av sin budget åt att erbjuda gratis internetuppkoppling genom att bygga upp en WIFI struktur på gator och torg.

http://www.di.se/artiklar/2014/8/4/allt-fler-kommuner-infor-gratis-surf/

Pengar som skulle gå till skola/vård/omsorg används istället för att konkurrera med privata alternativ (t.ex surf via 3g), beklämmande och detta borde strida mot lagen.